Ειδοποίηση Google - Hellenic Rowing Federation

Ιστός1 νέο αποτέλεσμα για Hellenic Rowing Federation
 
Hellenic Rowing: Italian rowing looks to 72-year-old La Mura again ...
"We could not have the luxury of giving up a great resource for the revival of the Italian rowing as Dr La Mura," said the Italian Rowing Federation President ...
www.hellenicrowing.com/.../italian-rowing-looks-to-72-year-o...


Συμβ.: Χρησ. τον περ. ιστ. στο ερ. σας για αναζ. σε έναν ιστ. (site:nytimes.com ή site:.edu).

Διαγραφή αυτής της ειδοποίησης.
Δημιουργήστε μια άλλη ειδοποίηση.
Διαχειριστείτε τις ειδοποιήσεις σας.